BÁN RA            
MUA VÀO           
 
 
   
   
  Phòng Kế Hoạch  
  0313.837033  
    CHI TIẾT
MẪU THẺ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
Tin ngày14/5/2020

  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • THÔNG BÁO V/V THANH TOÁN TIỀN CỔ TỨC CÔNG TY NĂM 2019
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐHCĐ THƯƠNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ LÀM VIỆC TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • BÁO CÁO THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2019 TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • BÁO CÁO TÀI CHỈNH TÓM LƯỢC HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019
 • BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2019 (NHIỆM KỲ 2019-2024)
 • DỰ THẢO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HĐQT TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • MẪU GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • MẪU GIẤY ỦY QUYÊN THAM DỰ DHCĐ THƯƠNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC DHCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2020
 • THÔNG BÁO KẾ HOẠCH DẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2019
 • QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG VỀ VIỆC BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP SẮT TRÁNG MEN - NHÔM HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2019 - 2024
 •  
  Số người truy cập : 2
  Online: 2
  TRANG CHỦ  |   GIỚI THIỆU CHUNG  |   TIN TỨC SỰ KIỆN  |   SẢN PHẨM  |   TUYỂN DỤNG  |   LIÊN HỆ PHẢN HỒI
  2009., Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần sắt tráng men nhôm Hải Phòng
  Địa chỉ: Số 136 Đường Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng - Điện thoại: 0225.383.7033 0225.376.5461 - Fax: (84.225) 376.5456
  Thiết kế và phát triển bởi Huu Phong Software Solution